GDPR

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

 

JVC Machining neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt JVC Machining uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van JVC Machining op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is Johan Hustings, Kieleberg 4J , 3740 Bilzen

O.N. Nr. 0885.090.950

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met  Johan@jvcmachining.be

 

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

 

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt JVC Machining gegevens?

 

JVC Machining verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor Facturatie, prijsofferte, bestelling,... telefonisch, ter plaatse of via e-mail. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

 

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

 

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie”.

 

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt JVC Machining?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer contactpersoon en BTW-nummer. Deze gegevens worden door u doorgegeven.

 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid van materialen, Contactgegevens, e-mails adressen, telefoonnummers, ...

 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie.

 

 

Hoe verzamelt JVC Machining uw gegevens?

 

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers of vertegenwoordigers van leveranciers.